Miljökrav på ljusförpackningsmaterial

06-09-2022

Miljökrav på ljusförpackningsmaterial


Europa och USA marknadsför miljökraven med allt strängare,ljus och ljusstakeförpackningsmaterialhar även miljökravcandle


Enligt EU-direktiv 94/62/EC om förpackningar och förpackningsavfall får den totala koncentrationen av bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom i förpackningsmaterial inte överstiga 100 ppm. USA har en liknande modell giftig i förpackningslagstiftningen, med samma krav som EuropaFå det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)

Integritetspolicy